GIS DATA – портал каталогізованих джерел геоданих, багатошарових е-карт, 

їх застосування для управління громадами/регіонами

GIS DATA – портал каталогізованих джерел геоданих, багатошарових е-карт, їх застосування для управління громадами/регіонами

На порталі представлено 100+ джерел даних, атлас геопросторових шарів для пілотних громад-користувачів, чисельні поради щодо застосування цих даних в управлінні

Портал спрямований на популяризацію використання геопросторових даних у прийнятті управлінських рішень на рівні громад/регіонів

Запрошуємо ГІС-розробників, IT-фахівців та аналітиків з розвитку територій до співпраці

Які GIS-шари Ви шукаєте?

GIS-атлас

GIS-путівник

Базові GIS-шари

Ухили поверхні

Ступінь виміру нахилень ділянок земної поверхні

Цифрова модель рельєфу

Цифрове представлення рельєфу земної поверхні, створене на основі даних про рельєф та топології місцевості

Інсоляція

Притік сонячної радіації (в калоріях) на одиницю площі горизонтальної поверхні за одиницю часу

Експозиція схилів

Орієнтування схилів по відношенню до сторон світу і до відповідних направлених в просторі процесах

Горизонталі, ізогіпси

Лінії на карті, які з’єднують точки земної поверхні з однаковими абсолютними висотами

Відмивка рельєфу

Відображання нерівностей земної поверхні співвідношенням світла і тіні, яке досягається зміною густоти штриховки або відмивки схилів

Населення

Щільність населення

Доступ до загальної інформації про чисельність населення світу з можливостями її аналізу

Земля

Оцінка полів 

Інформація про контури полів, склад с/г культур полів за останні роки, динаміку сівозмін з можливістю розрахунку внесення добрив на конкретні поля, тощо

Аналіз типів наземного покриву

Дозволяє слідкувати за трансформацією типів наземного покриву, їхньою динамікою

Перегляд космічних знімків у динаміці

Дозволяє слідкувати за трансформацією типів наземного покриву, їхньою динамікою

“Слідкуй за громадою з космосу”

Доступ до архівів знімків Sentinel та інструментів їхньої швидкої обробки, аби розраховувати агропотенціал території, стан атмосфери, індекс зволоження, завантажувати додаткові шари для аналізу (рельєф, типи ґрунтів тощо), порівнювати стан вегетації за різні дати, накладати маски обчислення біомаси, урбанізації, ґрунтових характеристик

Адміністративний поділ України

Доступ до інформації про адміністративні межі, кадастровий поділ тощо

Аналіз вмісту складових елементів ґрунтових горизонтів

Інформація про опис складових хімічних елементів у кожному ґрунтовому горизонті на свою територію

Природні ресурси

Динаміка лісового покриву

Дозволяє слідкувати за змінами рослинного покриву та іншими процесами на території 

Мінеральні ресурси України

Доступ до детальної інформації про наземні та підземні джерела вод, лікувальні грязі, ропу тощо

Дані про клімат та погоду

Дані про кількість атмосферних опадів тощо на свою територію, територію району, області, країни. Вивантажити ці дані у потрібному форматі (ГІС-форматі), працювати з нею в спеціалізованих програмах, аналізувати, використовувати для потреб с/г тощо

Розрахунок сонячної радіації

Аналіз розрахунків прихідної частину сонячної радіації на обраній ділянці.  Моделювання типів потужностей, які можна розмістити на території

Ресурс візуалізації, прогнозу та аналізу погодних даних

Ресурс для візуалізації актуальних та прогнозних даних про погоду, синоптичні ситуації тощо. Завдяки відкритому API використовувати аналітичні дані за своїми потребами

Прогнозування якості атмосферного повітря

Інформація про стан та забруднювачів атмосферного повітря в режимі онлайн та прогнозному режимі

База планів лісових насаджень

Портал українського державного проектного  лісовпорядного виробничого об’єднання ВО “УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ”. Доступ до планів лісових насаджень на території всієї України

Довкілля

Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів

Дозволяє спостерігати за станом водних ресурсів на своїй території

Оцінка світлового забруднення

Доступ до загальної інформації по світовому сліду від населених пунктів

Ресурс для звернень з екологічної тематики

Інструмент вирішення проблем з хаотичними звалищами шляхом електронних звернень до Міністерства екології та природних ресурсів України

Смарагдова мережа України: база даних – Species of Resolution 6. Database

Інтерактивний картографічний веб-додаток. Доступ до детальної геопросторової інформації про екологічну мережу України

Електронна платформа екологічної інформації України

Дозволяє отримувати необхідну екологічну інформацію по природним середовищам

Інтерактивна карта забрудненості річок в Україні

Перегляд параметрів забруднення річок за п’ять років

Фінанси

Портал відкритих бюджетів

Доступ до відкритих бюджетних даних різного рівня

Інше

Рейтинг прозорості міст України

Доступ до детального опису критеріїв прозорості системи муніципального управління та їхньої наявності у міст України

Аналітичні е-рішення

Вхідні дані: інформаційної системи управління бюджетом громади та ДКС, порталу відкритих даних (data.gov.ua), геоінформаційної системи (ГІС) громади, U-LEAD, якщо є – Мінфіну, ДФС, ДЗК, ДСС, Мінрегіону, тощо

Результат: збільшення ділової активності в ОТГ, її інвестиційної привабливості, кількості робочих місць, раціоналізація використання ресурсів та зростання рентабельності на 10-15%.

Оцінка стану/динаміки реального сектору економіки – усіх платників до місцевого бюджету (активних та не функціонуючих), у тому числі бізнесів, які діють на території громади, але там не зареєстровані.

Виявлення співвідношення секторів, географічного розподілу та кластерів місцевої економіки, їх динаміки, у т.ч. – в розрізі платежів до бюджету. Аналіз економічної активності (обороти) та ефективності (прибутковість) на основі фінансової та статистичної звітності підприємств та підприємців (якщо буде зібрана). Дослідження бізнес-клімату, інформаційна підтримка діалогу з бізнесом, визначення проблем та можливостей економічного розвитку, створення дієвої політики стимулювання розвитку малого&середнього бізнесу та крупних інвесторів. Розвиток спроможності до ефективного консультування діючого бізнесу та початківців.

Обчислення індексу економічного розвитку, конкурентоспроможності громади на основі врахування показників економічної стабільності, інфраструктури, купівельної спроможності, доходів, витрат на апарат управління, ефективності ринкових структур, прямих іноземних інвестицій, ефективності донорських програм, у тому числі обсягів надходжень від них, від міжнародних організацій. Можливість співставляти рівень економічного розвитку ОТГ з регіональним, моделювати економічний розвиток громади, підвищувати інвестиційну привабливість.

Вхідні дані: інформаційної системи управління бюджетом громади та ДКС, порталу відкритих даних (data.gov.ua), геоінформаційної системи (ГІС) громади, U-LEAD, якщо є – Мінфіну, ДФС, ДЗК, ДСС, Мінрегіону, тощо.

Результат: виявлення резервів та заходів оптимізації доходів, структуризація доходів за видами, географічним розподілом (старостинствами) та галузями економічної діяльності платників.

Моделювання дохідної частини бюджету в середньостроковій перспективі, у тому числі з урахуванням зміни ставок місцевих податків і зборів, контроль своєчасності надходжень від оренди земельних ділянок, комунального майна та ін. за договорами, що дозволить підвищити рівень фінансової спроможності громад, забезпеченості соціально-гуманітарної сфери та покращення якості бюджетування.

Співставлення реєстраційних даних ЄДР, Бюджетного модуля, ГІС – визначення нефункціонуючих підприємств, підприємств, установ і організацій, які фактично проводять діяльність на території громади, але сплачують податки за іншим місцем реєстрації, аналіз податкових надходжень в динаміці та визначення зміни рівня заробітних плат або тенденцій щодо неофіційного працевлаштування на підприємствах громади, виявлення додаткових джерел надходжень до бюджету.

Оптимізація поточних видатків, підвищення ефективності капітальних витрат, що може складати 30 і більше відсотків. Потенційне зростання дохідності становить 5-15%. 

Вхідні дані: реєстру територіальної громади, ДСС, Мінрегіону, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, мобільних операторів, сервіси е-демократії.

Результат: в рази покращити реалістичність стратегій та програм розвитку громади, ефективність планів соціальних та капітальних витрат, проектів розвитку, переговорів з бізнесом, міжбюджетних відносин. 

Можливість на підставі результатів прогнозування кількості і складу населення та міграційних процесів планувати та обґрунтовувати необхідну кількість закладів соціальної інфраструктури, величину житлового фонду, проводити власні соціологічні дослідження, визначати та обґрунтовувати пріоритети соціальної політики для молоді, оцінювати потенціал економічно активного населення громади, більш коректно планувати бюджет громади та стратегію розвитку та політику міжбюджетних відносин, тощо.

Вхідні дані: Державного земельного кадастру, Лісового та Водного кадастрів, межі об’єднаної територіальної громади (ОТГ) та населених пунктів, документації нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів, реєстрів комунального майна, територіальної громади, порталу відкритих даних (data.gov.ua), 

Результат: виявлення неоформлених та/або необлікованих земельних ділянок, які не внесені до Національної кадастрової системи і не зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно – так званих “білих плям”.

Враховуючи середню (базову) вартість, індекс інфляції, нормативну вартість та ставку податку, визначається податковий потенціал (суми додаткових надходжень від земельного податку) до місцевого бюджету ОТГ. Потенційне збільшення суми податкових надходжень становить до 30%

Вхідні дані: реєстрів майна щодо наявної нерухомості у комунальній власності та договорів оренди, дані інформаційної системи управління бюджетом громади щодо сплати орендних платежів, геоінформаційної системи (ГІС) громади.

Результат: виявлення резервів додаткових надходжень до бюджету, вільних площ та приміщень, визначення потенціалу надходжень від оренди нерухомості комунальної власності, виявлення об’єктів, що орендуються за суттєво зниженими відносно ринкової вартості тарифами.

Вхідні дані: знімки високої та середньої роздільної здатності з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) або супутників (Phantom 4 PRO, Landsat, Sentinel тощо), джерела отримання яких узагальнено на gisdata.cid.center.

Результат: Виявлення нецільового використання земель, моніторинг посівів, оцінка стану угідь, розораності польових доріг, розширення площ сільськогосподарських земель, у тому числі розораності угідь, використання земель, не внесених в систему Державного земельного кадастру, тощо.

Дашборд з індивідуальним набором показників

Вхідні дані: впроваджених в громаді ІТ-рішень, у т.ч. реєстрів громади, майна, адрес, інформаційної системи управління бюджетом громади, геоінформаційної системи (ГІС) громади, порталу відкритих даних (data.gov.ua), U-LEAD, та інших даних ЦОВВ та регіональних органів влади.

Результат: підвищить в рази ефективність стратегічного планування громади, її програм, проектів розвитку та управлінських рішень керівників громади. Також створить основу для якісних відкритих даних про громаду для її мешканців, бізнесу, потенційних інвесторів.

Портал на основі технології дашборду надає візуальне представлення даних про громаду (населення, економічний розвиток, інфраструктуру, активи, бюджет, тощо), згрупованих за змістом на одному екрані для більш легкого візуального сприйняття інформації. Це забезпечує моніторинг та контроль за основними показниками розвитку громади, швидку реакцію на зміни, запобігання ризикам, прийняття обґрунтованих управлінських рішень, планування стратегії. Застосування дашборду дає можливість візуалізації як службових показників – для прийняття управлінських рішень посадовими особами, так і візуалізації відкритих даних – для оприлюднення даних для громадськості.

Вхідні дані: Цифрова модель рельєфу (ЦМР), тематичні геопросторові шари (геологічної будови, ґрунтів, рослинного покриву, геоморфологічної будови тощо), космічні знімки середньої та високої роздільної здатності, джерела отримання яких узагальнено на gisdata.cid.center.

Результат: оцінка екоактивів громади та моделювання управлінських рішень щодо них, прямих та непрямих впливів на соціально-економічний розвиток громади.

Ці дані є необхідними при розробленні документів стратегічного планування та розміщенні нових виробничих та інфраструктурних об’єктів, доцільності розвитку певного виду економічної діяльності на території громади та використання наявних природних ресурсів, у тому числі розвитку рекреації.

Вхідні дані: щодо розташування існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, Реєстру територіальної громади, інформаційної системи управління бюджетом громади, містобудівної документації.

Результат: визначення потреб з оптимізації мережі об’єктів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, тощо), виходячи зі ступеню забезпечення населення відповідними об’єктами, прогнозу зміни чисельності населення та вікової структури, витрат на утримання об’єкту соціальної інфраструктури, а також проектних рішень містобудівної документації щодо подальшого розвитку території громади та населених пунктів в її межах.

Вхідні дані: Державного земельного кадастру, реєстр містобудівних умов та обмежень, реєстр дозволів ДАБІ, містобудівна документація.

Результат: здійснення контролю за законністю забудови на основі карти завершених (з 2013 року), поточних та запланованих будівництв з описом, документацією, датами введення в експлуатацію. Виконання аналізу та порівняння забудовників. Представлення відкритих даних про забудову для громадськості.

Вхідні дані: Державного земельного кадастру, космічні знімки середньої та високої роздільної здатності, джерела отримання яких узагальнено на gisdata.cid.center.

Результат: виявлення несанкціонованих вирубок лісової рослинності, оцінка динаміки втрати лісової рослинності в межах громади, моніторинг відновлення лісової рослинності на місцях вирубок. Результати моніторингу є основою для оцінки втрат від несанкціонованих вирубок, забезпечують фіксацію порушень лісокористування, дозволяють оперативно реагувати на порушення. Закладає підґрунтя для збереження природних та антропогенних ландшафтів.

Вхідні дані: космічні знімки середньої та високої роздільної здатності, джерела отримання яких узагальнено на gisdata.cid.center.

Результат: порівняння знімків за різний часовий період з автоматичним аналізом територій, які мають спектр (колір) характерний пожежам (діючим та згаслим); результати моніторингу є інформаційним підґрунтям для протидії пожежам у реальному часі, оцінки втрат від них, а також аналізу природного відновлення земель.

Вхідні дані: знімки з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) високої роздільної здатності.

Результат: формування презентаційних тривимірних матеріалів території громади чи окремих визначних об’єктів/місцевостей в громаді, що у свою чергу сприятиме позитивного інвестиційного іміджу громади, збільшенню надходжень у бюджет за рахунок підвищення туристичної привабливості громади (її природних та культурних об’єктів).

Питання і пропозиції

Партнери

Долучайтеся

Веб-сайт – https://cid.center

Електронна пошта- info@cid.center

Cторінка на Facebook – cid.center

Story Map – cid.center/e-solutions/

Національний банк ІТ-рішень – nbit.cid.center

Навчальний портал для ОТГ – edu.cid.center

Проект “Е-рішення для громад” реалізується Центром розвитку інновацій за підтримки програми “U-LEAD з Європою”

footer-logos