GIS Data – портал інтеграції відкритих геопросторових даних для створення передумов прийняття управлінських рішень представниками ОТГ. На порталі представлена геопросторова інформація з практичними кейсами її застосування.

Які GIS-шари Ви шукаєте?

Населення

Щільність населення

Доступ до загальної інформації про чисельність населення світу з можливостями її аналізу

Земля

Оцінка полів 

Інформація про контури полів, склад с/г культур полів за останні роки, динаміку сівозмін з можливістю розрахунку внесення добрив на конкретні поля, тощо

Аналіз типів наземного покриву

Дозволяє слідкувати за трансформацією типів наземного покриву, їхньою динамікою

Перегляд космічних знімків у динаміці

Дозволяє слідкувати за трансформацією типів наземного покриву, їхньою динамікою

“Слідкуй за громадою з космосу”

Доступ до архівів знімків Sentinel та інструментів їхньої швидкої обробки, аби розраховувати агропотенціал території, стан атмосфери, індекс зволоження, завантажувати додаткові шари для аналізу (рельєф, типи ґрунтів тощо), порівнювати стан вегетації за різні дати, накладати маски обчислення біомаси, урбанізації, ґрунтових характеристик

Адміністративний поділ України

Доступ до інформації про адміністративні межі, кадастровий поділ тощо

Аналіз вмісту складових елементів ґрунтових горизонтів

Інформація про опис складових хімічних елементів у кожному ґрунтовому горизонті на свою територію

Природні ресурси

Динаміка лісового покриву

Дозволяє слідкувати за змінами рослинного покриву та іншими процесами на території 

Мінеральні ресурси України

Доступ до детальної інформації про наземні та підземні джерела вод, лікувальні грязі, ропу тощо

Дані про клімат та погоду

Дані про кількість атмосферних опадів тощо на свою територію, територію району, області, країни. Вивантажити ці дані у потрібному форматі (ГІС-форматі), працювати з нею в спеціалізованих програмах, аналізувати, використовувати для потреб с/г тощо

Розрахунок сонячної радіації

Аналіз розрахунків прихідної частину сонячної радіації на обраній ділянці.  Моделювання типів потужностей, які можна розмістити на території

Ресурс візуалізації, прогнозу та аналізу погодних даних

Ресурс для візуалізації актуальних та прогнозних даних про погоду, синоптичні ситуації тощо. Завдяки відкритому API використовувати аналітичні дані за своїми потребами

Прогнозування якості атмосферного повітря

Інформація про стан та забруднювачів атмосферного повітря в режимі онлайн та прогнозному режимі

База планів лісових насаджень

Портал українського державного проектного  лісовпорядного виробничого об’єднання ВО “УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ”. Доступ до планів лісових насаджень на території всієї України

Довкілля

Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України

Дозволяє спостерігати за станом водних ресурсів на своїй території

Оцінка світлового забруднення

Доступ до загальної інформації по світовому сліду від населених пунктів

Ресурс для звернень з екологічної тематики

Інструмент вирішення проблем з хаотичними звалищами шляхом електронних звернень до Міністерства екології та природних ресурсів України

Смарагдова мережа України: база даних – Species of Resolution 6. Database

Інтерактивний картографічний веб-додаток. Доступ до детальної геопросторової інформації про екологічну мережу України

Фінанси

Портал відкритих бюджетів

Доступ до відкритих бюджетних даних різного рівня

Інше

Рейтинг прозорості міст України

Доступ до детального опису критеріїв прозорості системи муніципального управління та їхньої наявності у міст України

GIS-путівник

GIS-кейси

1. Оцінка потенціалу

2. Визначення ділянок, що потребують верифікації

 

Вхідні дані: Дані Державного земельного кадастру України, нормативна грошова оцінка земель в межах населених пунктів, межа об’єднаної територіальної громади (ОТГ), територіальні масиви земель водного фонду в межах ОТГ (за їх наявністю), територіальні масиви земель лісогосподарського призначення в межах ОТГ (за їх наявністю).

Аналіз:  Проведення оверлейної операції (накладання шарів земельних ділянок, лісових та водних ресурсів, виокремлення «білих плям» (пересічення отриманого шару з шаром адміністративної межі і шаром оцінки, визначення нормативної вартості «білих плям» (добуток результуючих площ, середньої (базової) вартості та індексу інфляції), визначення величини податкової вартості (добуток нормативної вартості «білих плям» та ставок податку).

Результат: Визначення податкового потенціалу (суми додаткових надходжень від земельного податку) до місцевого бюджету ОТГ.

Чим цікаво для ОТГ?  При проведенні інвентаризації ОТГ виявляється ряд неоформлених та/або необлікованих земельних ділянок, які не внесені до Національної кадастрової системи і не зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно так званих «білих плям». Оскільки ці земельні території не є облікованими, відповідно місцевий бюджет недоотримує з них надходження земельного податку. У зв’язку з цим виникає гостра необхідність у ідентифікації цих земельних ділянок.

1. Засобами БПЛА/дронами

2. Супутниковий моніторинг

 

Вхідні дані: Знімки високої та середньої роздільної здатності з БПЛА або супутників (Phantom 4 PRO, Landsat, Sentinel тощо)

Аналіз: створення мозаїчних ортофотопланів на підставі знімків в спеціалізованому програмному забезпеченні (Agisoft, PIX4D, Dronedeploy). Напівавтоматична індикація змін (динаміка сівозмін, забудова, пожежі, вирубки тощо). Обчислення площ та об’ємів будинків, споруд, полів. 

Результат: Створення геопросторового шару динаміки змін тематичних явищ та об’єктів. Геопросторовий шар з геометричними обчисленнями. 

Чим цікаво для ОТГ? Виявлення незаконної забудови, нецільового використання земель, обчислення об’ємів і площ об’єктів, моніторинг посівів, оцінка стану угідь, точне землеробство.

Вхідні дані: Цифрова модель рельєфу (ЦМР), похідні від ЦМР (ухил, кривизна, експозиція, водотоки тощо), кліматичні дані, геопросторові шари геологічної будови, ґрунтів, рослинного покриву.

Аналіз: В середовищі ArcGIS побудова гідрографічної  мережі громади, доповнення її тематичними даними про ґрунти, четвертинні відклади, рослинний покрив та моделювання процесів втрати ґрунту за різних обставин при різних синоптичних ситуаціях тощо.

Результат: Геопросторовий шар ерозійної небезпеки території ОТГ: грошова оцінка втрат. 

Чим це цікаво для ОТГ? Громади будуть знати де можна вести с/г роботи без шкоди довкіллю, вибирати пріоритетні території забудови, розраховувати потенційні та фактичні втрати від стихійних явищ (повені, велика кількість атмосферних опадів, селі).

Кривизна поверхні:

Експозиція схилів:

Контурні лінії рельєфу:

Ерозійна небезпека:

Вхідні дані: Цифрова модель рельєфу (ЦМР), тематичні геопросторові шари (геологічної будови, ґрунтів, рослинного покриву, геоморфологічної будови тощо), космічні знімки середньої та високої роздільної здатності. 

Аналіз: В середовищі ArcGIS та суміжних програм створюється низка інструментів, шарів та моделей для оцінки кожної екосистемної послуги (забезпечення продуктами харчування, прісною водою, регуляція місцевого клімату тощо).

Чим це цікаво для ОТГ? Економія коштів завдяки конструктивному плануванню території. Вибір пріоритету розвитку громади. Інструмент для прийняття рішень (наприклад, на сталому використанні лісів, ягід та грибів, екскурсіях і рекреації можна заробити більше грошей ніж на вирубці лісів). Правильне використання території коштує дешевше за виправлення помилок у майбутньому!

Вхідні дані: космічні знімки середньої та високої роздільної здатності. 

Аналіз: В середовищі ArcGIS створення інструменту порівняння знімків за різний часовий період з автоматичним аналізом територій, які мають спектр (колір) характерний пожежам (діючим та згаслим).

Чим це цікаво для ОТГ? Протидія пожежам у реальному часі. Оцінка втрат. Моніторинг природного відновлення земель.

Вхідні дані: космічні знімки середньої та високої роздільної здатності. 

Аналіз: В середовищі ArcGIS побудування моделі оцінки потенціалу отримання врожаю (т/га).

Чим це цікаво для ОТГ? Прогнозування врожайності, моніторинг полів, оцінка часу внесення добрив тощо. 

Вхідні дані: Знімки з БПЛА високої роздільної здатності

Аналіз: У середовищі програмних продуктів компанії ESRI, інших фотограмметричних програм (AgiSoft, Pix4D, DronDeploy  тощо) створення щільної хмари точок та цільної тривимірної моделі об’єктів території громади. 

Чим це цікаво для ОТГ? Збільшення надходжень у бюджет за рахунок підвищення туристичної привабливості громади (її природних та культурних об’єктів). Створення умов для приходу інвестицій.

Корисні посилання

Національний банк ІТ-рішень – nbit.cid.center

Навчальний портал для ОТГ – edu.cid.center

Команда

Віктор
Путренко

Антон
Кошель

Анастасія
Олещенко

Наталія
Пашинська

Сергій
Гапон

Сергій
Назаренко

Контакти

Веб-сайт: cid.center

E-mail: info@cid.center