Перейти до вмісту

GIS Data

GIS DATA – портал каталогізованих джерел геоданих, багатошарових е-карт, 

їх застосування для управління громадами/регіонами

GIS DATA – портал каталогізованих джерел геоданих, багатошарових е-карт, їх застосування для управління громадами/регіонами

На порталі представлено 100+ джерел даних, атлас геопросторових шарів для пілотних громад-користувачів, чисельні поради щодо застосування цих даних в управлінні

Портал спрямований на популяризацію використання геопросторових даних у прийнятті управлінських рішень на рівні громад/регіонів

Запрошуємо ГІС-розробників, IT-фахівців та аналітиків з розвитку територій до співпраці

Які GIS-шари Ви шукаєте?

GIS-атлас

GIS-путівник

Базові GIS-шари

Ухили поверхні

Ступінь виміру нахилень ділянок земної поверхні

Цифрова модель рельєфу

Цифрове представлення рельєфу земної поверхні, створене на основі даних про рельєф та топології місцевості

Інсоляція

Притік сонячної радіації (в калоріях) на одиницю площі горизонтальної поверхні за одиницю часу

Експозиція схилів

Орієнтування схилів по відношенню до сторон світу і до відповідних направлених в просторі процесах

Горизонталі, ізогіпси

Лінії на карті, які з’єднують точки земної поверхні з однаковими абсолютними висотами

Відмивка рельєфу

Відображання нерівностей земної поверхні співвідношенням світла і тіні, яке досягається зміною густоти штриховки або відмивки схилів

Геопросторові шари Березівської ОТГ

Векторні шари

Населені пункти, водотоки, автомобільні дороги, залізниця, рослинний покрив, промислові об’єкти, висоти, тощо 

Растрові шари

Усі дані збережені у місцевій системі координат Сумської області (МСК-59), розшифрування назв шарів – за посиланням

Геопросторові шари Гуляйпільської ОТГ

Векторні шари

Населені пункти, водотоки, автомобільні дороги, залізниця, рослинний покрив, промислові об’єкти, висоти, тощо

Растрові шари

Усі дані збережені у місцевій системі координат Запорізької області (МСК-23), розшифрування назв шарів – за посиланням

Геопросторові шари Чемеровецької ОТГ

Векторні шари

Населені пункти, водотоки, автомобільні дороги, залізниця, рослинний покрив, промислові об’єкти, висоти, тощо

Растрові шари

Усі дані збережені у місцевій системі координат Запорізької області (МСК-23), розшифрування назв шарів – за посиланням

Населення

Щільність населення

Доступ до загальної інформації про чисельність населення світу з можливостями її аналізу

Земля

Оцінка полів 

Інформація про контури полів, склад с/г культур полів за останні роки, динаміку сівозмін з можливістю розрахунку внесення добрив на конкретні поля, тощо

Аналіз типів наземного покриву

Дозволяє слідкувати за трансформацією типів наземного покриву, їхньою динамікою

Перегляд космічних знімків у динаміці

Дозволяє слідкувати за трансформацією типів наземного покриву, їхньою динамікою

“Слідкуй за громадою з космосу”

Доступ до архівів знімків Sentinel та інструментів їхньої швидкої обробки, аби розраховувати агропотенціал території, стан атмосфери, індекс зволоження, завантажувати додаткові шари для аналізу (рельєф, типи ґрунтів тощо), порівнювати стан вегетації за різні дати, накладати маски обчислення біомаси, урбанізації, ґрунтових характеристик

Адміністративний поділ України

Доступ до інформації про адміністративні межі, кадастровий поділ тощо

Аналіз вмісту складових елементів ґрунтових горизонтів

Інформація про опис складових хімічних елементів у кожному ґрунтовому горизонті на свою територію

Природні ресурси

Динаміка лісового покриву

Дозволяє слідкувати за змінами рослинного покриву та іншими процесами на території 

Мінеральні ресурси України

Доступ до детальної інформації про наземні та підземні джерела вод, лікувальні грязі, ропу тощо

Дані про клімат та погоду

Дані про кількість атмосферних опадів тощо на свою територію, територію району, області, країни. Вивантажити ці дані у потрібному форматі (ГІС-форматі), працювати з нею в спеціалізованих програмах, аналізувати, використовувати для потреб с/г тощо

Розрахунок сонячної радіації

Аналіз розрахунків прихідної частину сонячної радіації на обраній ділянці.  Моделювання типів потужностей, які можна розмістити на території

Ресурс візуалізації, прогнозу та аналізу погодних даних

Ресурс для візуалізації актуальних та прогнозних даних про погоду, синоптичні ситуації тощо. Завдяки відкритому API використовувати аналітичні дані за своїми потребами

Прогнозування якості атмосферного повітря

Інформація про стан та забруднювачів атмосферного повітря в режимі онлайн та прогнозному режимі

База планів лісових насаджень

Портал українського державного проектного  лісовпорядного виробничого об’єднання ВО “УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ”. Доступ до планів лісових насаджень на території всієї України

Довкілля

Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів

Дозволяє спостерігати за станом водних ресурсів на своїй території

Оцінка світлового забруднення

Доступ до загальної інформації по світовому сліду від населених пунктів

Ресурс для звернень з екологічної тематики

Інструмент вирішення проблем з хаотичними звалищами шляхом електронних звернень до Міністерства екології та природних ресурсів України

Смарагдова мережа України: база даних – Species of Resolution 6. Database

Інтерактивний картографічний веб-додаток. Доступ до детальної геопросторової інформації про екологічну мережу України

Електронна платформа екологічної інформації України

Дозволяє отримувати необхідну екологічну інформацію по природним середовищам

Інтерактивна карта забрудненості річок в Україні

Перегляд параметрів забруднення річок за п’ять років

Фінанси

Портал відкритих бюджетів

Доступ до відкритих бюджетних даних різного рівня

Інше

Рейтинг прозорості міст України

Доступ до детального опису критеріїв прозорості системи муніципального управління та їхньої наявності у міст України

Аналітичні е-рішення

Вхідні дані: інформаційної системи управління бюджетом громади та ДКС, порталу відкритих даних (data.gov.ua), геоінформаційної системи (ГІС) громади, U-LEAD, якщо є – Мінфіну, ДФС, ДЗК, ДСС, Мінрегіону, тощо

Результат: збільшення ділової активності в ОТГ, її інвестиційної привабливості, кількості робочих місць, раціоналізація використання ресурсів та зростання рентабельності на 10-15%.

Оцінка стану/динаміки реального сектору економіки – усіх платників до місцевого бюджету (активних та не функціонуючих), у тому числі бізнесів, які діють на території громади, але там не зареєстровані.

Виявлення співвідношення секторів, географічного розподілу та кластерів місцевої економіки, їх динаміки, у т.ч. – в розрізі платежів до бюджету. Аналіз економічної активності (обороти) та ефективності (прибутковість) на основі фінансової та статистичної звітності підприємств та підприємців (якщо буде зібрана). Дослідження бізнес-клімату, інформаційна підтримка діалогу з бізнесом, визначення проблем та можливостей економічного розвитку, створення дієвої політики стимулювання розвитку малого&середнього бізнесу та крупних інвесторів. Розвиток спроможності до ефективного консультування діючого бізнесу та початківців.

Обчислення індексу економічного розвитку, конкурентоспроможності громади на основі врахування показників економічної стабільності, інфраструктури, купівельної спроможності, доходів, витрат на апарат управління, ефективності ринкових структур, прямих іноземних інвестицій, ефективності донорських програм, у тому числі обсягів надходжень від них, від міжнародних організацій. Можливість співставляти рівень економічного розвитку ОТГ з регіональним, моделювати економічний розвиток громади, підвищувати інвестиційну привабливість.

Вхідні дані: інформаційної системи управління бюджетом громади та ДКС, порталу відкритих даних (data.gov.ua), геоінформаційної системи (ГІС) громади, U-LEAD, якщо є – Мінфіну, ДФС, ДЗК, ДСС, Мінрегіону, тощо.

Результат: виявлення резервів та заходів оптимізації доходів, структуризація доходів за видами, географічним розподілом (старостинствами) та галузями економічної діяльності платників.

Моделювання дохідної частини бюджету в середньостроковій перспективі, у тому числі з урахуванням зміни ставок місцевих податків і зборів, контроль своєчасності надходжень від оренди земельних ділянок, комунального майна та ін. за договорами, що дозволить підвищити рівень фінансової спроможності громад, забезпеченості соціально-гуманітарної сфери та покращення якості бюджетування.

Співставлення реєстраційних даних ЄДР, Бюджетного модуля, ГІС – визначення нефункціонуючих підприємств, підприємств, установ і організацій, які фактично проводять діяльність на території громади, але сплачують податки за іншим місцем реєстрації, аналіз податкових надходжень в динаміці та визначення зміни рівня заробітних плат або тенденцій щодо неофіційного працевлаштування на підприємствах громади, виявлення додаткових джерел надходжень до бюджету.

Оптимізація поточних видатків, підвищення ефективності капітальних витрат, що може складати 30 і більше відсотків. Потенційне зростання дохідності становить 5-15%. 

Вхідні дані: ​інформаційної системи управління бюджетом громади та ДКС, документації планування витрат на оплату праці; ​документи для планування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом, а саме: паспорта бюджетних програм, документ з виконання бюджетної програми; ​публічні документи щодо висвітлення процесу бюджетування в ОТГ, ефективності та цільового використання коштів.

Результат: буде проведено два типи аналізу й опрацьовано відповідні рекомендації, планів дій та проектів рішень: 1) експрес-аналіз – впродовж 1-2 тижнів та 2) комплексний аналіз – 1 місяць після впровадження е-рішення для бюджетування та внесення в неї відповідних даних. Кожен з аналізів може стосуватися як лише однієї з частин бюджету (напр. доходи, витрати), так і всього бюджету, залежно від бажання громади та впровадженого модулю е-рішення для бюджетування.

Проведення внутрішнього аудиту матиме результати за кожним з наступних модулів:

Внутрішній аудит планування витрат на оплату праці: ​Пооб’єктний детальний аналіз витрат на цю статтю дає обґрунтовані висновки щодо ефективних шляхів оптимізації мережі та ефективності витрат до їх найменшої статті, що сприятиме як зростанню довіри мешканців до рішень ОМС, наприклад, результативності закладів освіти (напр. по ЗНО), та зменшенню неефективних витрат, які можуть досягати 2 і більше раз по окремим статтям.

Внутрішній аудит планування витрат на оплату праці проводиться за галузями “Органи місцевого самоврядування”, “Освіта”, “Охорона здоров’я”, “Культура” та “Спорт”.

Виявлення та виправлення помилок, допущених при плануванні витрат на оплату праці до перевірки контролюючими органами, визначення кроків, необхідних для приведення нарахувань заробітної плати та додаткових виплат у відповідність нормам законодавства України, виявлення додаткових резервів наповнення бюджету ОТГ за рахунок правильного нарахування витрат на оплату праці, мінімізація можливих штрафних санкцій за неправильне нарахування витрат на оплату праці, зниження впливу людського фактору на планування витрат на оплату праці.

Внутрішній аудит доходів бюджету: ​аналіз доходів у розрізі платників податків, виконання договорів, більш якісне планування доходів бюджету, виявлення платників, котрі не своєчасно сплачують податки, можливість порівняння надходжень бюджету поточного та минулого періодів.

Внутрішній аудит планування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом: ​аналіз ефективного та цільового використання коштів при програмно-цільовому методі бюджетування, у т.ч. за нефінансовими показниками.

Внутрішній аудит публічності бюджетного процесу: ​допомога органам місцевого самоврядування в запровадженні рішень та практик бюджетної прозорості та залучення громадян до участі в бюджетних процесах на місцевому рівні, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню підзвітності органів місцевого самоврядування. Також може бути впроваджено аналітичну систему (дашборд) на основі геоінформаційної системи, що одночасно вивільнить час працівників для аналітичної роботи замість поточної та забезпечить керівників громади, інших підрозділів, команди проектів розвитку громади необхідною аналітичною інформацією. 

Вхідні дані: реєстру територіальної громади, ДСС, Мінрегіону, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, мобільних операторів, сервіси е-демократії.

Результат: в рази покращити реалістичність стратегій та програм розвитку громади, ефективність планів соціальних та капітальних витрат, проектів розвитку, переговорів з бізнесом, міжбюджетних відносин. 

Можливість на підставі результатів прогнозування кількості і складу населення та міграційних процесів планувати та обґрунтовувати необхідну кількість закладів соціальної інфраструктури, величину житлового фонду, проводити власні соціологічні дослідження, визначати та обґрунтовувати пріоритети соціальної політики для молоді, оцінювати потенціал економічно активного населення громади, більш коректно планувати бюджет громади та стратегію розвитку та політику міжбюджетних відносин, тощо.

Вхідні дані: Державного земельного кадастру, Лісового та Водного кадастрів, межі об’єднаної територіальної громади (ОТГ) та населених пунктів, документації нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів, реєстрів комунального майна, територіальної громади, порталу відкритих даних (data.gov.ua), 

Результат: виявлення неоформлених та/або необлікованих земельних ділянок, які не внесені до Національної кадастрової системи і не зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно – так званих “білих плям”.

Враховуючи середню (базову) вартість, індекс інфляції, нормативну вартість та ставку податку, визначається податковий потенціал (суми додаткових надходжень від земельного податку) до місцевого бюджету ОТГ. Потенційне збільшення суми податкових надходжень становить до 30%

Вхідні дані: реєстрів майна щодо наявної нерухомості у комунальній власності та договорів оренди, дані інформаційної системи управління бюджетом громади щодо сплати орендних платежів, геоінформаційної системи (ГІС) громади.

Результат: виявлення резервів додаткових надходжень до бюджету, вільних площ та приміщень, визначення потенціалу надходжень від оренди нерухомості комунальної власності, виявлення об’єктів, що орендуються за суттєво зниженими відносно ринкової вартості тарифами.

Вхідні дані: знімки високої та середньої роздільної здатності з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) або супутників (Phantom 4 PRO, Landsat, Sentinel тощо), джерела отримання яких узагальнено на gisdata.cid.center.

Результат: Виявлення нецільового використання земель, моніторинг посівів, оцінка стану угідь, розораності польових доріг, розширення площ сільськогосподарських земель, у тому числі розораності угідь, використання земель, не внесених в систему Державного земельного кадастру, тощо.

Дашборд з індивідуальним набором показників

Вхідні дані: впроваджених в громаді ІТ-рішень, у т.ч. реєстрів громади, майна, адрес, інформаційної системи управління бюджетом громади, геоінформаційної системи (ГІС) громади, порталу відкритих даних (data.gov.ua), U-LEAD, та інших даних ЦОВВ та регіональних органів влади.

Результат: підвищить в рази ефективність стратегічного планування громади, її програм, проектів розвитку та управлінських рішень керівників громади. Також створить основу для якісних відкритих даних про громаду для її мешканців, бізнесу, потенційних інвесторів.

Портал на основі технології дашборду надає візуальне представлення даних про громаду (населення, економічний розвиток, інфраструктуру, активи, бюджет, тощо), згрупованих за змістом на одному екрані для більш легкого візуального сприйняття інформації. Це забезпечує моніторинг та контроль за основними показниками розвитку громади, швидку реакцію на зміни, запобігання ризикам, прийняття обґрунтованих управлінських рішень, планування стратегії. Застосування дашборду дає можливість візуалізації як службових показників – для прийняття управлінських рішень посадовими особами, так і візуалізації відкритих даних – для оприлюднення даних для громадськості.

Вхідні дані: реєстрів територіальної громади, майна, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного земельного кадастру, містобудівна документація.

Результат: підвищення інвестиційної привабливості громади для бізнесу за рахунок визначення найбільш оптимальних локацій для розміщення конкретних інвестиційних об’єктів визначеної спеціалізації з урахуванням специфіки їх функціонування та умов території громади, визначення впливу розташування інвестиційного об’єкту на розвиток громади.

Вхідні дані: реєстри територіальної громади, пільговиків, пільг та надавачів послуг, ЄДР, інформаційна система управління бюджетом громади, геоінформаційна система (ГІС) громади.

Результат: створення системи обліку та управління персональними пільгами, реєстрації (випуску) ідентифікатора пільговика (муніципальної картки), реєстрації надавачів послуг та умов співпраці, формування аналітичної звітності. Застосування – облік пільговиків-отримувачів послуг місцевої влади (напр. транспорт, соціальні продукти, ліки тощо); долучення місцевого бізнесу та розвиток його соціальної відповідальності; зменшення цін для мешканців громади; розвиток довіри мешканців до місцевої влади та бізнесу. 

Вхідні дані: Цифрова модель рельєфу (ЦМР), тематичні геопросторові шари (геологічної будови, ґрунтів, рослинного покриву, геоморфологічної будови тощо), космічні знімки середньої та високої роздільної здатності, джерела отримання яких узагальнено на gisdata.cid.center.

Результат: оцінка екоактивів громади та моделювання управлінських рішень щодо них, прямих та непрямих впливів на соціально-економічний розвиток громади.

Ці дані є необхідними при розробленні документів стратегічного планування та розміщенні нових виробничих та інфраструктурних об’єктів, доцільності розвитку певного виду економічної діяльності на території громади та використання наявних природних ресурсів, у тому числі розвитку рекреації.

Вхідні дані: щодо розташування існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, Реєстру територіальної громади, інформаційної системи управління бюджетом громади, містобудівної документації.

Результат: визначення потреб з оптимізації мережі об’єктів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, тощо), виходячи зі ступеню забезпечення населення відповідними об’єктами, прогнозу зміни чисельності населення та вікової структури, витрат на утримання об’єкту соціальної інфраструктури, а також проектних рішень містобудівної документації щодо подальшого розвитку території громади та населених пунктів в її межах.

Вхідні дані:комунальних служб та соціальних об’єктів.

Результат: оцінка витрат на енергоносії об’єктами соціальної інфраструктури, побудова рейтингу об’єктів за їх енергоефективністю, врахування ступеню енергоефективності об’єкту при розподіленні інвестицій, стимулювання до підвищення енергоефективності – зниження витрат бюджету на енергоносії. 

Вхідні дані: інформаційної системи управління бюджетом громади, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Реєстру майна.

Результат: контроль поточного стану фінансування капітальних витрат (дебіторської заборгованості за наданим авансуванням), платіжної дисципліни за актами виконаних робіт, виконання зобов’язань підрядників щодо своєчасності поставки товарів, виконання робіт та наданих послуг, побудова карти стану виконання капітальних ремонтів за старостинськими (депутатськими) округами, візуалізація для мешканців громади.

Вхідні дані: Державного земельного кадастру, реєстр містобудівних умов та обмежень, реєстр дозволів ДАБІ, містобудівна документація.

Результат: здійснення контролю за законністю забудови на основі карти завершених (з 2013 року), поточних та запланованих будівництв з описом, документацією, датами введення в експлуатацію. Виконання аналізу та порівняння забудовників. Представлення відкритих даних про забудову для громадськості.

Вхідні дані: реєстр дозволів на рекламу, зібрані дані про фактичне розташування об’єктів зовнішньої реклами.

Результат: виявлення несанкціонованих об’єктів зовнішньої реклами, обкладення штрафами та забезпечення надходжень до місцевого бюджету.

Вхідні дані: Державного земельного кадастру, космічні знімки середньої та високої роздільної здатності, джерела отримання яких узагальнено на gisdata.cid.center.

Результат: виявлення несанкціонованих вирубок лісової рослинності, оцінка динаміки втрати лісової рослинності в межах громади, моніторинг відновлення лісової рослинності на місцях вирубок. Результати моніторингу є основою для оцінки втрат від несанкціонованих вирубок, забезпечують фіксацію порушень лісокористування, дозволяють оперативно реагувати на порушення. Закладає підґрунтя для збереження природних та антропогенних ландшафтів.

Вхідні дані: космічні знімки середньої та високої роздільної здатності, джерела отримання яких узагальнено на gisdata.cid.center.

Результат: порівняння знімків за різний часовий період з автоматичним аналізом територій, які мають спектр (колір) характерний пожежам (діючим та згаслим); результати моніторингу є інформаційним підґрунтям для протидії пожежам у реальному часі, оцінки втрат від них, а також аналізу природного відновлення земель.

Вхідні дані: знімки з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) високої роздільної здатності.

Результат: формування презентаційних тривимірних матеріалів території громади чи окремих визначних об’єктів/місцевостей в громаді, що у свою чергу сприятиме позитивного інвестиційного іміджу громади, збільшенню надходжень у бюджет за рахунок підвищення туристичної привабливості громади (її природних та культурних об’єктів).

Аналітичні е-рішення
Засульської ОТГ

Аналітичні е-рішення
Оріхівської ОТГ

Питання і пропозиції

Партнери

Долучайтеся

Проект “Е-рішення для громад” реалізується Центром розвитку інновацій за підтримки програми “U-LEAD з Європою”

E-Solutions-Conference-logo.png