Перейти до вмісту

Які галузі в Україні найбільш ефективні?

За даними Vkursi BI в Україні зареєстровано більше 1,18 мільйона підприємств, але виручку хоча б в одну гривню за 2019 рік показали лише 261 тис. фірм. Очевидно, що існують об’єктивні та суб’єктивні причини такої реальності. Проте спробуємо сфокусуватися на активних підприємствах, які за попередній рік отримали чистого доходу на суму 9,5 трлн грн. (рис.1).

Рис. 1. Розподіл чистого доходу за галузями та регіонами України у 2019 році серед активних підприємств. Джерело: Vkursi BI

Як показує статистика, в цих галузях була задіяна різна кількість персоналу (рис.2).

Рис. 2. Розподіл персоналу за галузями та регіонами України у 2019 році серед активних підприємств. Джерело: Vkursi BI

Можна зробити висновок, що ефективність роботи персоналу у галузях України суттєво відрізняться (табл. 1). Офіційні дані кажуть, що найбільші доходи у державному управлінні, де на одного працюючого приходиться більше 77 млн грн. Достатньо ефективними є слабко структуровані у класифікаторах КВЕД види підприємницької діяльності, наприклад, ІТ-галузь, оптова та роздрібна торгівля показують ефективність на рівні 1 млн грн. на одного працюючого. Наступна група лідерів – це такі галузі, як електроенергія, науково-технічна, добувна, будівельна, фінансова.

Таблиця 1. Ефективність галузей України

Галузь Ефективність, грн. на особу
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 77 076 087
Інше 24 285 714
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1 081 081
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 606 667
Професійна, наукова та технічна діяльність 499 440
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 399 455
Будівництво 390 871
Фінансова та страхова діяльність 383 147
Переробна промисловість 351 852
Інформація та телекомунікації 339 465
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 278 636
Операції з нерухомим майном 245 537
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність. 192 893
Тимчасове розміщування й організація харчування 129 870
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 122 755
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 100 473
Надання інших видів послуг 93 702
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 75 973
Освіта 71 233
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 70 343

Джерело: Лабораторія аналізу даних ЦРІ

 

Залишити коментар