Перейти до вмісту

Чому відкриті дані?

Відкриті дані – це інструмент ефективної взаємодії інформаційного суспільства в сучасній демократичній державі. Вони створюють можливість швидко отримати першочергові дані, які  дозволяють приймати правильні рішення, які базуються на достовірній, а не заангажованій інформації. В результаті активного впровадження відкритих даних формується прозора держава з розвинутим громадянським суспільством.

Дуже важливо, що ключовим суб’єктом впровадженні відкритих даних є саме суспільство, яке є підґрунтям для їх поширення та популяризації. Уряд відповідає лише за створення інструментів: законодавчої бази, інфраструктурних рішень та публічних сервісів. Проте, без громадської ініціативи всі ці заходи стають марними.

Нормативно-правове забезпечення в Україні:

Система відкритих даних має досить широке нормативно-правове забезпечення, а саме: ЗУ «Про доступ до публічної інформації», Постанова КМУ №835 «Про затвердження Положеня про набори даних,  які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», Міжнародна хартія відкритих даних та Дорожня Карта розвитку відкритих даних на 2017 р.

Міжнародні стандарти відкритих даних:

  • ЗАВЖДИ ДОСТУПНІ ОНЛАЙН (24 години/7 днів на тиждень, без паролів, рівнів доступу та обмежень, з безкоштовним та анонімним користуванням);
  • МАШИНОЧИТАЛЬНІ(опубліковані дані можна скачати у доступному для використання форматі(DOC, PDF, JPEG) або отримані за сервісом API, забезпечена актуальність даних модулю трансакції);
  • ДАНІ ОТРИМАНІ З ОФІЦІЙНИХ РЕСУРСІВ;

Формати відкритих даних:

Формати відкритих даних піддаються машинній обробці, тобто переведенню в будь-який інший формат. До таких форматів належать:

  • JSON
  • XML/RDF
  • TXT/CSV/Markdown

HTML, PDF та Word – це формати, які неможливо використовувати у програмних продуктах, тому дані в такому форматі не можна вважати відкритими.

Джерела відкритих даних:

До основних джерел відкритих даних є державні органи (дані, які викладаються міністерствами, державними органами міст тощо, наприклад, data.gov.ua), комерційні підприємства (наприклад, Uber Movement), соціальні мережі (можуть дати інформацію про основні тенденції, загальні та альтернативні думки про події в Україні та світі).

Світові та українські рейтинги й компетенції:

Сьогодні найбільш важливими є наступні два рейтинги оцінювання стану розвитку відкритих даних: Open Data Barometer, за яким Україна посідає 62 місце та Open Data Index, за цим рейтингом Україна посідає 54 місце (із 122).

Співпраця України з міжнародними організаціями в сфері відкритих даних є важливим показником, Україна співпрацює з декількома такими організаціями. Наприклад, Open Data Institute, яка займається розвитком відкритих даних по всьому світу, формуванням стандартів та єдиних підходів, а також розвитком компетенцій. Також, країна співпрацює з Open knowledge foundation, яка займається підтримкою громадських інституцій щодо розвитку відкритих даних, розвитком відкритої платформи для побудови порталів відкритих даних CKAN та Open Data for Development, яка займається підтримкою ініціатив з розвитку відкритих даних по всьому світу, а також організацію міжнародної співпраці.

Рекомендації щодо роботи з відкритими даними:

  • Інструкція на сайті Верховної Ради по роботі з відкритими даними;
  • Методичні рекомендації щодо оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних, розроблені Агентством з питань е-урядування та ПРООН.
  • http://bit.ly/opendatadoc
  • https://leanpub.com/opendatainua

Статтю підготовлено в рамках реалізації проекту «Громадянська освіта та електронна демократія», який реалізується Академією навичок (http://skillsacademy.com.ua/), Асоціацією інноваційної та цифрової освіти, Українською Студентською Спілкою, за підтримки партнерів: Програма EGAPФонд Східна Європа, Швейцарська Конфедерація, Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти МОН.

Позначки:

Залишити коментар